Kestovaipat ja tarvikkeet

Uusi ja moderni one size kes­to­vaippa on nyky­ai­kainen kes­to­vaippa. Kes­to­vaipan voi uudestaan käyttää ja se on val­mis­tettu ympä­ris­töys­tä­väl­li­sistä mate­ri­aa­leista. Se on pehmeä, hen­gittävä, vuo­ta­maton, pestävä ja kestävä.
Kes­to­vai­passa on paljon neppejä, joilla on helppo säätää kokoa. Vyö­tärön tupla­ne­peillä on mah­dol­lista saada hyvä istuvuus myös jal­kojen ympä­rille. Näin vuo­to­riski saadaan minimoitua.
Kolme riviä kor­keu­den­sää­tö­neppejä takaavat hyvän istu­vuuden eri kokoi­silla vau­voilla ja lap­silla. Kes­to­vaippa on tar­koi­tettu 3-15kg lap­sille, joten se sopii usein koko vaippaiän!

Kes­to­vai­passa on hyvin muo­toiltu tasku, jonne on helppo sujauttaa lisäimua. Tasku on iso, ja siksi kes­to­vaipan täyt­tä­minen on helppoa ja vai­va­tonta. Isom­pikin käsi mahtuu sen hyvin täyt­tämään. Tas­kussa on kumi­nauha mikä estää mai­to­kakan valu­misen ulos kestovaipasta.

Sisä­kangas on kes­to­vai­passa pehmeä ja kui­va­pin­tainen. Se on hel­lä­va­rainen vauvan iholle ja tuntuu kos­tea­nakin kui­valta. Kuiva pinta on anti­bak­tee­rinen, jolloin bak­teerit eivät pääse kas­vamaan ja lisään­tymään. Se ei aiheuta vaip­pai­hot­tumaa eikä haudo ihoa vaan antaa sen hengittää.
Kes­to­vaippa on tehty laa­duk­kaista mate­ri­aa­leista ja kankaat ovat ökötex sertifioituja.

Kes­to­vai­passa käy­tetyt nepit ovat laa­duk­kaita neppejä. Joten kes­to­vaippa on var­masti tur­val­linen valinta lap­sellesi, eikä sisällä yli­mää­räisiä kemikaaleja.

Näytetään tulokset 1–16 / 55