Sisävaipat

Sisä­vaippa on kos­teus­su­luton kes­to­vaippa. Se tar­vitsee päälleen aina jonkin kos­teus­sulun esi­mer­kiksi kuo­ri­vaipan tai vil­la­housut. Sisä­vaippa on tehokas kes­to­vaippa, koska se imee kos­teutta laa­jalla alu­eella reu­no­jensa ansiosta. Sisä­vaippa imee koko vaipan alu­eelta kos­teutta itseensä. Usein sisä­vaippaa käy­tetään var­sinkin öisin hyvän imu­te­honsa vuoksi. Se on suo­sittu, myös pienten vau­vojen kes­to­vai­pa­tuk­sessa. Esi­mer­kiksi har­son­vaipan muo­dossa. Sisä­vapan voi tai­tella itse laa­keasta imuo­sasta ( esim. har­sosta tai pre­fol­dista ) tai käyttää val­miiksi ommeltua sisävaippaa.

Näytetään kaikki 3 tulosta