Silikoni pillit

Wauzin sili­ko­niset pillit ovat kes­täviä pillejä ker­ta­käyt­töisten juo­ma­pillien tilalle. Niiden mukana tulee aina pieni puh­dis­tus­harja, jolla pillit ovat helppo pitää puh­taana ja val­miina seu­raavaa käyttöä varten. Lapset rakas­tavat näitä! Pillejä voi taittaa ja rutistaa ja ne palaavat aina takaisin muo­toonsa. Ne ovat pures­kelun kes­tävät, eikä niistä irtoa pieniä paloja. Pillit ovat tehty elin­tar­vi­ke­si­li­ko­nista ja se kestää 240 asteen läm­pö­tilan. Voit pestä pillit tiskikoneessa.

Wauzin sili­ko­niset pillit sopivat pil­li­me­huihin. Ne istuvat tii­viisti. Mikä estää mehun rois­ku­misen reiästä.

Wauzin sili­ko­niset pillit sopivat niin aikui­sille kuin lap­sille. Ne ovat suu­rin­piirtein ker­ta­käyt­töisten muo­vi­pillien kokoiset, ja juo­minen on miel­lyt­tävää pehmeän suu­tun­tuman vuoksi. Pillit ovat ergo­no­mi­sesti muotoillut.

Näytetään ainoa tulos