Blogi

Erilaisia kestovaippamalleja 

Kes­to­vaip­pojen maailma voi olla aluksi hyvinkin sekava. Eri­laisia liik­kuvia osia tuntuu olevan mil­joona ja jo pel­kästään niiden nimien oppi­minen on haas­tavaa. Saati se mihin kaikkea

Lue lisää 

TIPSEJÄ KESTOVAIPPAILUUN 

1. Kes­to­vaipat ovat vauvan mie­lestä mah­dol­li­sesti muka­vammat päällä, kun ne tun­tuvat kui­vilta. Voit leikata fleece paloja, vaikka siitä iän ikuisen van­hasta Ikean fleece­vil­tistä. Aseta ne

Lue lisää 

Wauzin kirppispalvelu 

Miten Wauzin kirp­pis­palvelu toimii?   Sinulle tar­peeton ja huo­nosti istuva kes­to­vaippa voi hyvin toimia toi­sella lap­sella. Vai onko kes­to­vaippasi vain vailla käyt­täjää? Laita siis sinulle tarpeettomat

Lue lisää 

Paljonko kestovaippailu maksaa? 

Kes­to­vaippoja on käy­tetty maa­il­mansivu ennen kuin ker­ta­käyt­töinen vaippa tuli mark­ki­noille ja sala­ka­va­lasti ohitti kes­to­vaip­pojen käytön -90 luvulla. Sinä aika­kautena tehtiin paljon mui­takin vir­heel­lisiä tekoja ja

Lue lisää 

Kestovaipat mukana lomalla 

  Jokainen kes­toilee omalla tavallaan ja käyttää sel­laisia kes­to­vaippoja joista pitää. Tässä onkin siis vain minun ehdotus miten toimia. Kan­nat­taakin muokata vinkit soveltaen ne itselle

Lue lisää 

Miksi valita kestovaippa? 

 1. No, ensiksi se että kes­to­vaipat sääs­tävät rahaa. Säästät toden­nä­köi­sesti pitkän pennin vali­tessasi kes­to­vaipat ker­ta­käyt­töisten vaip­pojen sijaan. Tie­tysti on monia hyviä syitä miksi ihmiset valitsevat

Lue lisää 
Soita 000 000 0000