Mikä on kestovaippa ja miten se toimii? 

Lapset rakas­tavat kes­to­vaippoja!
Samoin maa­pal­lomme!

IHOYSTÄVÄVÄLLINEN

Mukava päällä 

Kaikki vaipat ovat peh­meitä ja hellävaraisia 

Ei haitallisia kemikaaleja 

Imevä osa vai­pasta ei sisällä geeliä 

TALOUDELLINEN

Pestävä 

Voidaan pestä yli 300 kertaa 

Pitkäikäinen 

Sama vaippa sopii 2kk-2v 

EKOLOGINEN

Tee pyykkiä, älä roskaa 

Ei vaippoja kaatopaikoille 

TURVALLINEN

Ökötex materiaalista valmistettuja 

Vauvan iholle ei tule turhia kemikaaleja 

Omi­nai­suudetKer­ta­käyt­tö­vaippaKes­to­vaippa
Iho­ys­tä­väl­linenxx
Talou­del­linen-x
Kuivan tun­tuinenxx
Vuo­to­varmaxx
Eko­lo­ginen-x
Kemi­kaa­loton-x

Miten käytän kestovaippaa?

Yksin­ker­tai­suu­dessaan se on niinkin simp­peliä, kuin pue ja pese!

 • Kes­to­vaippa koostuu vai­pasta missä on veden­pitävä lami­nointi. Kes­to­vaipan sisään lai­tetaan imevä mate­ri­aalia, kuten val­miita imuja, tai vaikka pyyhkeen paloja.
 • Tas­ku­vaipan voi säätää oikean kokoi­seksi vaipan edessä olevien neppien avulla. Sen jälkeen lai­tetaan imu paikoilleen. 
 •  Kes­to­vaipat pestään 60 asteessa, jotta ulos­te­bak­teerit kuolevat.
 •  Pese kes­to­vaippa aina ennen ensim­mäistä käyttökertaa.
 •  Pue vaippa vauvan päälle samoin kuin ker­ta­käyt­töiset vaipat. 
 •  Vaippa on tar­peeksi kireällä, kun vyö­tärön väliin mahtuu kaksi sormea. 

Tar­kista, että kumi­nauhat menevät reiden ympäri niin, ettei taakse jää aukkoja, kun nostat vauvan jalan ilmaan.

Kumi­nauhat eivät saa olla liian kireät. Kumi­nauhat tulevat olla mah­dol­li­simman lähellä nivusia, ei kes­kellä reittä.

Miten pesen kestovaipat?

 •  Suihkuta kakka ves­san­pönttöön käsi­suih­kulla tai vain kippaa pökäle pönttöön. 
 • Pese kes­to­vaipat 60 asteessa. Älä käytä huuh­te­luai­neita. Ne hait­taavat vaip­pojen imukykyä. 
  • Pese esi­pe­sul­li­sella ohjel­malla. Voit halu­tessasi laittaa samaan koneel­liseen myös muuta pyykkiä. 
 •  Kuivaa vaipat kui­vu­rissa tai narulla. 

Montako kestovaippaa tarvitsen?

Tämän kysy­myksen kuulee usein! Eikä tarkkaa oikeaa vas­tausta oikein ole ole­massa. Vaip­pojen määrä vaih­telee lapsen iän ja tarpeen mukaan, sekä sen mukaan kuinka usein vaipat pestään. Usein oikea luku­määrä on jossain 5-30 vaipan välillä. Pieni vauva kuluttaa vaippoja enemmän, kuin taapero. Vau­valla voi vaipan vaihto tarve olla 10 kertaa päi­vässä, kun taas pot­taileva lapsi voi selvitä parilla vaipalla.

Jos peset vaippoja päi­vittäin, on tarve usein pie­nempi kuin jos pesisit vaipat kaksi kertaa vii­kossa. Kan­nat­taakin miettiä kumpaan kastiin mah­dol­li­sesti itse kuulut?

Jos olet käyt­tänyt aiemmin ker­ta­käyt­töisiä vaippoja niin tar­vitset päi­vässä niin monta kes­to­vaippaa, kuin sinulla on kulunut ker­ta­käyt­töisiä vaippoja vuo­ro­kauden aikana. Tällöin sinun tar­vitsee pestä vaippoja päi­vittäin. Kun hankit kes­to­vaippoja kak­sin­ker­taisen määrän niin voit pestä vaippoja joka toinen päivä jne.

Eli jos sinulla on kulunut ker­ta­käyt­töisiä vaippoja viisi vuo­ro­kau­dessa tar­vitset viisi kes­to­vaippaa. Jolloin sinun tulee pestä vaipat päi­vittäin. Jos taas haluat pestä vaipat vain joka toinen päivä tar­vitset tupla määrän kes­to­vaippoja eli 10 kes­to­vaippaa. Jos taas haluat pestä vaipat vain joka kolmas päivä tar­vitset 15 kes­to­vaippaa. Jne. Eli mitä useampia kes­to­vaippoja sinulla on varas­tossa. Sitä pidempää väliä pystyt pitämään niiden pesussa.