Wauzin kirppispalvelu

Miten Wauzin kirppispalvelu toimii? 

Sinulle tar­peeton ja huo­nosti istuva kes­to­vaippa voi hyvin toimia toi­sella lap­sella. Vai onko kes­to­vaippasi vain vailla käyt­täjää? Laita siis sinulle tar­peet­tomat kes­to­vaippasi ja kes­to­vaippa tavarasi myyntiin, edistä kes­tävää kehi­tystä ja ansaitse lisäksi rahaa!

Wauzin myy käy­tetyt kes­to­vaipat ja tar­vikkeet puo­lestasi. Wauzi lajit­telee, kuvaa, hin­noit­telee ja laittaa tuotteet myyntiin puo­lestasi kirp­pis­pal­ve­luumme. Sinun ei tar­vitse kuin lähettää tuot­teesi Wauzille ja alat tienata rahaa! Wauzi hoitaa kaiken muun puolestasi!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lomakkeella! Saat postitustunnuksen, jolla voit lähettää käytetyt kestovaipat ja tarvikkeet Wauzin kirppispalveluun. 

Mitä voin myydä?

Wauzin kautta voit myydä

 • kes­to­vaippoja
 • pul pusseja / vaippakasseja
 • har­joit­te­lu­housuja
 • sisä­vaipan kiinnittimiä
 • vil­la­vaip­pa­housuja
 • eri­laisia imuja

Wauzi hyväksyy vain tuotteet mitkä ovat:

 • puh­taita
 • ehjiä ja toimivia
 • tah­rat­tomia
 • Ei äitiys­pak­kauksen vaippoja
 • hajut­tomia

Wauzi tarkastaa kaikki lähetetyt tuotteet ennen myyntiin laittamista

Jos tar­kas­tus­vai­heessa näyttää, että lähe­tyk­sessä on paljon myyntiin sopi­mat­tomia tuot­teita, voidaan lähetys koko­nai­suu­dessaan hylätä jo tässä vai­heessa. Hylätyt tuotteet toi­mi­tetaan kier­rä­tykseen, jäte­lai­tok­selle tai lah­joi­tetaan eteenpäin.

Kaikkien myyntiin tulevien tuot­teiden tulee olla puh­taita, ehjiä, ei äitiys­pak­kauk­sesta saatuja, tah­rat­tomia ja hajut­tomia. Wauzi pidättää oikeuden hylätä likaiset, rik­ki­näiset, äitiys­pak­kauk­sesta tulleet tai pahan hajuiset tuotteet. Lähe­täthän Wauzille vain ja ainoastaan myyntiin kel­paavia tuotteita!

Paljonko Wauzin kirppispalvelu maksaa? 

Wauzi kirp­pis­palvelu veloittaa myyntiin lähe­tet­tä­mi­sestä syn­tyvän toi­mi­tus­kulun 6,90e ker­ty­neestä myyn­ti­voi­tostasi. Hinta on aina sama lähe­tätpä myyntiin miten paljon tahansa tuotteita.

Wauzi kirp­pis­palvelu valo­kuvaa tuotteet ja hin­noit­telee ne mah­dol­li­simman hyvällä ja jär­ke­vällä hin­nalla. Jokaisen tuotteen myyn­ti­hintaan lisätään 0,90. Mikä on Wauzi​.fi osuus.

Jokai­sesta tuot­teesta vähen­netään lisäksi logis­tiikka maksu 0,50€ / myyty tuote.
Saat myyn­ti­tu­losta 50% itsellesi, ilman Wauzi.fin osuutta ja 50% Wauzi kirp­pis­palvelu toisen 50% vai­van­näöstään. Jaamme siis myyn­ti­tuoton tasan!

Sinä saat puolet ja Wauzi puolet, eikö olekin reilua? Lisäksi myynti on todella helppoa ja vaivatonta!

Miten pitkä on myyntiaika?

Myyn­tiaika on puo­li­vuotta eli kuusi kuu­kautta. Jonka jälkeen voit ostaa tuot­teellesi lisää aikaa 0,50€ per tuote. Tällöin saat tuot­teellesi jat­koaikaa kaksi kuu­kautta lisää. Myyn­tiajan pää­tyttyä voit lunastaa myy­mättä jääneet tuotteet itsellesi 6,90e eli lähe­tys­kulun hin­nalla. Tai ostaa toiset kaksi kuu­kautta lisä­aikaa 0,50€ per tuote. Voit ostaa yhteensä kolme kertaa lisäaikaa.