PUPPI Merinovillakuorivaippa One size

34,50  Sis. 24% alv

Kuvaus

Meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa on kes­to­vai­passa uloin osa, joka suojaa kes­to­vaipan vuo­ta­mi­selta. Se ei siis päästä kos­teutta lävitse. Kuo­ri­vaipan tar­koitus on pitää imu­ky­kyisen sisä­vaippan tai imun kosteus vaipan sisällä. Kun on aika vaihtaa kes­to­vaippa vaih­detaan kes­to­vaipan imu tai sisä­vaippa ja meri­no­vil­lainen kuo­ri­vaippa ripus­tetaan tuu­let­tumaan. Tuu­le­tuksen aikana vil­la­kuori kuivuu ja puh­distuu, jolloin se on taas käyt­tö­valmis seu­raa­valla vaipan vaihto kerralla.

PUPPI meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa One size on ihan­teel­linen jos käytät kes­to­vaippoja vau­vallasi ja hän on noin 8kg painoinen.

PUPPI meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa One size on täy­del­linen kuo­ri­vaippa, jos etsit vil­laista kuo­ri­vaippaa tai vil­la­housuja, mutta et halua val­tavan kokoista vaippapeppua.

PUPPI meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa One size on ommeltu 100% meri­no­vil­lasta, ja mitä hie­noim­masta lam­paan­vil­lasta. Se onkin aivan ihan­teel­linen ihan kai­kille vauvoille.

PUPPI meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa One size on suun­ni­teltu huo­lel­li­sesti ja sen tar­kasti poh­ditut leik­kaukset mah­dol­lis­tavat oikean ilma­virran kul­ke­misen ja kuo­ri­vaipan käytön minkä tahansa imu­ky­kyisen sisä­vaipan tai kes­to­vaippa imujen kanssa.

Kor­keu­den­sää­tö­neppien sijoit­teleun avulla voit säätää kuo­ri­vaipan sopimaan eri kokoi­sille lap­sille. Tämän ansiosta on mah­dol­lista, että voit käyttää kuo­ri­vaippaa siihen asti, kunnes lapsesi ei tar­vitse enää vaippoja. Voit olla huo­letta siitä, että lapsesi kas­vaisi kovin nopeasti ulos kuo­ri­vai­pasta. Tes­ta­simme tätä kokoa ja se sopi jopa 15kg lapsen päälle.

Väril­liset nepit ja koris­teel­liset ompeleet tekevät tästä kes­to­vai­pasta yhden suo­si­keistasi. Siitä kes­kus­tellaan eri pai­koissa, koska ne ovat niin toi­mivia ja kau­niita. Jalan­teiden kumi­nauhat ovat todella peh­meitä, ja erittäin jous­tavia, jonka vuoksi kuo­ri­vaippa sopiikin lähes jokai­selle lap­selle. Lano­lii­ni­tetyt meri­no­vil­la­kuoret pitävät kos­teutta erittäin tehok­kaasti. Villa on todella moni­puo­linen mate­riaali kes­to­vai­pa­tuk­sessa: se on hen­gittävä, se sää­telee kehon läm­pö­tilaa oikean­lai­seksi (täy­del­linen niin läm­pi­mällä kuin kyl­mällä säällä), se on pehmeä ja luon­nol­li­sesti anti­bak­tee­rinen. Lano­liini hajottaa virtsan suo­loiksi ja vedeksi, jonka vuoksi sitä ei tar­vitse pestä niin usein, kuin esim. PUL-pin­taisia tas­ku­vaippoja. Riittää, että ripustat vil­la­kuoren kui­vumaan käyt­tö­ker­tojen välillä. Eri­tyinen pesu- ja uudelleen lano­lii­nitus on kui­tenkin usein tarpeen pesupäivänä.

PUPPI meri­no­vil­la­kuo­ri­vaippa One size voidaan käyttää minkä tahansa imun tai sisä­vaipan kanssa. Ne on suun­ni­teltu käy­tet­tä­väksi PUPPI-tuot­teiden tai vas­taavien matalien sisä­vaip­pojen ja imujen kanssa.

Useimmat vauvat tar­vit­sevat enintään 4-5 vil­la­kuorta ja lisäksi sisä­vaippoja tai imuja.

  • 100% meri­no­villaa
  • Puo­lassa tuo­tettu ja ommeltu villa
  • käsin­tehty
  • vaatii lano­lii­ni­tyksen toimiakseen
  • 6-15kg
  • tarkat pesuohjeet tulevat aina tuotteen mukana

Kaikki tar­vit­tavat vil­lan­hoi­toaineet löy­tyvät /https://​wauzi​.fi/​t​u​o​t​e​-​o​s​a​s​t​o​/​k​e​s​t​o​v​a​i​p​a​t​-​j​a​-​t​a​r​v​i​k​k​e​e​t​/​p​u​l​-​p​u​s​s​i​t​-​v​i​l​l​a​h​o​u​s​u​t​-​j​a​-​m​u​u​t​-​t​a​r​v​i​k​k​e​et/

Lisätiedot

Kiinnitys

neppi, tarra

Väri

Mustaharmaa, vaaleanpunainen

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “PUPPI Merinovillakuorivaippa One size”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Soita 000 000 0000