Pyykin valkaisija Sonett

Kaikille valkoisille ja väriä päästämättömille tekstiileille. Poistaa hedelmien, teen, kahvin yl. tahrat. Ehkäisee valkoisen pyykin harmaantumista. Poistaa myös itsepintaiset tahrat astioista

5,90  Sis. 24% alv

2 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

Kuvaus

Pyykin val­kaisija ja tah­ran­poisto ilman kemial­lista val­kai­suai­neak­ti­vaat­toria. Pyykit val­kais­tuvat ympä­ris­töys­tä­väl­li­sellä nat­rium­per­kar­bo­naa­tilla, jolla on hyvä val­kaiseva vaikutus. 

Pyykin val­kaisija on ihan­teel­linen tuote tah­ran­poistoon sekä val­kaisuun. Se sopii niin kir­jo­pyy­kille kuin val­ko­pyy­kille. Voit kir­kastaa teks­tiilit ja poistaa vär­jäymät val­ko­pyy­kistä ja sitkeät ja han­kalat tahrat kirjopyykistä. 

Pyykin val­kaisija on täysin kloo­riton tuote. Sen teho perustuu aktii­vi­happeen, joka on eko­lo­ginen ja myr­kytön vaih­toehto val­kaisuun ja tah­rojen poistoon. Tuote sopii herkkä ihoi­sille sekä aller­gi­koille. Nat­rium­per­kar­bo­naatti, joka vapauttaa happea hajoaa pesun aikana vaa­rat­to­miksi yhdis­teiksi, kuten hapeksi, vedeksi ja soo­daksi. Siksi se sopii myös hyvin käy­tet­tä­väksi kunnan vie­mä­ri­verk­kojen ulko­puo­lella käytettäväksi. 

Paras vai­kutus saa­vu­tetaan 95 asteessa, mutta tuote toimii kui­tenkin jo 50 asteen läm­pö­ti­lassa. Yön yli liot­ta­malla myös 30 asteen läm­pö­ti­lassa teho on hyvä. 

Käytä pyyk­ki­suolaa pesu­ko­neessa yhdessä pesuaineen kanssa. 

Vegaa­ninen tuote. 

Ei sisällä pet­ro­ke­mial­lisia aine­sosia, optisia kir­kas­teita, val­kai­suai­neak­ti­vaat­to­reita eikä kas­veille hai­tal­lista perboraattia. 

Saat aina loistava val­koista pyykkiä, kun lisäät koneeseen Sonett pyykin val­kai­sijaa. Eikä val­koinen enää ole harmaa tai kel­tainen vaan valkoinen! 

Omi­nai­suudet:

 • sopii val­koisen pyykin val­kaisuun sekä har­maan­tu­misen ja kel­las­tumien estämiseksi
 • poistaa tahroja puu­vil­lasta, pel­la­vasta, ham­pusta ja sekoi­te­kan­kaista val­mis­te­tusta val­koi­sesta ja väriä pääs­tä­mät­tö­mästä pyykistä
 • ei sovellu teks­tii­leihin, jotka on val­mis­tettu vil­lasta, sil­kistä, teko­sil­kistä ja mikrokuiduista
 • puh­taalla aktii­vi­sella hapella ilman petrokemikaaleja
 • tehoaa jo 50 ° C: ssa - jos liotat yön yli, jo 30 ° C: ssa
 • poistaa kaikki hapet­tuvat tahrat, kuten hedelmät, puna­viinin, teen, kahvin, ruohon, veren jne.
 • poistaa itse­pin­taiset tee- ja kah­vi­tahrat astioista

Käyttö | Annostus:

 • Pyykit: Lisää 60 ml / 60 g pesuai­ne­lo­keroon pää­pesua varten. Jos pyykki on erittäin likaista, liota yön yli (30 ml / 30 g 3 l: aan vettä) - pese se sitten pesukoneessa.
 • Astiat: Itse­pin­taisten tee- ja kah­vi­tah­rojen pois­ta­mi­seksi astioista. Lisää 10 ml / 10 g (kuk­ku­ral­linen tee­lusikka) tis­kiai­neeseen astian­pe­su­koneen annostelulokeroon. 
 • Eri­tyisen likaisen pyykin, esim. vau­van­vaip­pojen liotus: 30 ml Sonett Pyy­kin­val­kaisu- ja tah­ran­pois­toai­netta lisätään pesu­vatiin n. 3 litraan läm­mintä vettä. Kun jauhe on liu­ennut, pyykki upo­tetaan veteen ja pidetään painon avulla veden pinnan alla. Liotus yön yli, minkä jälkeen pesu taval­liseen tapaa pesu­ko­neessa. Pul-kan­kaalle ei suo­si­tella liotusta.

SONETT-LAATU

Sonetten tuotteet ovat ainut­laa­tuisia huo­lella vali­koi­tujen raaka-aineiden, hel­lä­va­raisten val­mis­tus­pro­sessien ja aine­sosien bio­ha­joa­vuuden ansiosta. Kaikki sonett-tuotteet ovat Eco­ga­rantie-ser­ti­fioituja. Se on maa­ilman korkein stan­dardi eko­lo­gi­sille pesu- ja puhdistusaineille.

 • pesevät aineet (ten­sidit) on saatu kasvi- ja mine­raa­li­pe­räi­sistä raaka-aineista
 • kaikki ainesosat ovat 100 % bio­ha­joavia ja koko­nai­suu­dessaan ilmoitettuja
 • ilman pet­ro­ke­mial­lisia säi­lön­tä­ai­neita, hajus­teita tai väriaineita
 • ilman ent­syymejä, gee­ni­tek­niikkaa ja nanoteknologiaa
 • puhtaat kas­vi­saippuat val­mi­sestaan kont­rol­loi­dusti luo­mu­laa­tui­sista ja bio­dy­naa­mi­sista öljyistä
 • kaikki tuotteet ovat äärim­mäisen iho­ys­tä­väl­lisiä ja sopivat allergikoille

TUR­VAL­LISUUS- JA VAARALAUSEKKEET

Huo­miosana : Vaara

Tur­val­li­suus­lausekkeet:

 • P101 - Jos tar­vitaan lää­kin­näl­listä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • P280 - Käytä suojakäsineitä/​suojavaatetusta/​silmiensuojainta/​kasvonsuojainta.
 • P310 - Ota välit­tö­mästi yhteys myr­ky­tys­kes­kukseen / lääkäriin.
 • P305+P351+P338 - JOS KEMI­KAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huo­lel­li­sesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mah­dol­liset pii­lo­linssit, jos sen voi tehdä hel­posti. Jatka huuhtomista.

Vaa­ra­lausekkeet:

 • H302 - Hai­tal­lista nieltynä.
 • H318 - Vau­rioittaa vaka­vasti silmiä.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Pyykin valkaisija Sonett”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Soita 000 000 0000