Nestemäinen sappisaippua Sonett

Todella riittoisa ja super tehokas.

Sisältää kasviperäisen luomu ainesosia.

Poistaa erittäin tehokkaasti tahroja, esim. rasvatahrat, vauvan maitokakka tahrat yms.

4,9016,90 Sis. 24% alv

Kuvaus

Nes­te­mäisen sap­pi­saippuan Sonett pal­muöljy (kont­rol­loi­dusta luo­mu­vil­je­lystä) ja koo­kos­rasvan sekoitus antaa lois­tavan pesu­tehon ja on suo­tuisa perusta sap­pi­hapon rasvaa ja likaa irroit­ta­valle kyvylle. Molemmat kas­vi­rasvat ovat kont­rol­loi­dusti kas­va­tettuja luo­mu­laa­tuisia rasvoja. Jopa kovassa vedessä sap­pi­happo irroittaa vai­keatkin tahrat, kuten veren, meikin, kahvin, teen, suklaan, musteen, ruohon ja rasvan. Jopa hiki­tahrat ovat saaneet kyytiä tämän teho­pak­kauksen voimasta.

Nes­te­mäinen sap­pi­saippua Sonett on eko­lo­gisen kodin luot­to­tuote tahroja vastaan. Se kuuluu jokaisen ympä­ris­tö­tie­toisen kodin vakio­va­rus­tukseen. Se on edul­linen ja help­po­käyt­töinen puh­dis­tusaine, joka tehoaa lukuisiin eri tahroihin. 

Nes­te­mäinen sap­pi­saippua Sonett poistaa monia tahroja vaat­teista, huo­ne­ka­lujen ver­hoi­lusta, auton­pen­keistä ja matoista.

 Nes­te­mäistä sap­pi­saippua Sonettia on saa­ta­villa kolmea eri kokoa: 120ml, 300ml ja 1000ml.

Nes­te­mäinen sap­pi­saippua Sonett on koko­nai­se­dul­linen rat­kaisu, joka ei kuormita luontoa. Se on täysin bio­ha­joava. Se ei sisällä val­kaisu- tai väriai­neita. Saip­pi­saippua pesee tahrat luon­nol­li­sesti ja hel­posti, joten voit aina nauttia puh­taasta pyykistä!

Omi­nai­suudet:

Kas­viöljyt ovat kaikki 100%:sti peräisin luomuviljelystä

Sisältää etee­ristä petitgrain-öljyä

PH-arvo on 8-9, joka vastaa meri­veden tai iholle käyet­tävän saippuan emäksisyyttä.

Valko- ja väriä­pääs­tä­mät­tö­mälle kir­jo­pyy­kille ( puu­villa, pellava, hamppu ja sekakuidut )

Tehokas hedelmä, veri-, muste-, kuu­la­kär­kikynä-, rasva- ja ruo­ho­tah­roihin sekä muihin ylei­simpiin tah­roihin ( kan­nattaa aina mah­dol­li­suuksien mukaan huu­della tahra mah­dol­li­simman nopeasti) 

Erittäin riit­toisa tahranpoistoaine

Voi­makas rasvan irroittaja

100% bio­ha­joava

Sap­pi­saippua soveltuu erin­omai­sesti kes­to­vaip­pojen ja kes­to­si­teiden tah­ran­poistoon. Lap­si­per­heiden kestosuosikki.

Käyttö: Var­mista väri­listen teks­tiilien värin pitävyys ennen käyttöä teks­tiilin huo­maa­mat­to­massa koh­dassa. Levitä sap­pi­saippuaa suoraan tahraan ja anna vai­kuttaa 30 minuuttia. Huuhtele huo­lel­li­sesti tai laita pesu­ko­neeseen. Sap­pi­saippuan voi myös jättää vai­kut­tamaan tah­ralle seu­raavaan pesu­kerran asti. 

Pesu­tehon vah­vis­tajana: lisää 30-60 asteessa tapah­tuvaan pesuun 20-30ml pesuainelokeroon. 

Huomio! Pidem­mässä säi­ly­tyk­sessä sap­pi­saippua voi muuttaa väriään. Sen teho ei kui­tenkaan häviä. 

Tar­kista väril­li­sissä teks­tii­leissä värin pysyvyys huo­maa­mat­to­massa koh­dassa ensin. 

Sisältää appel­sii­niöl­jy­ter­peenejä. Voi aiheuttaa aller­gisen reaktion appel­sii­nille alle­gi­selle. Aller­gi­sille suo­sit­telen sap­pi­saippuaa palana.

Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Säilytä huo­neen­läm­mössä 10-25 asteen lämpötilassa. 

Nes­te­mäinen sap­pi­saippua Sonett on ser­ti­fioitua luomu laatua. 

Sisältää: oliivi- ja rap­siöljy, soke­ri­tensidi, naudan sappi, appel­sii­nin­kuo­riöljy, aito, haihtuva (Petit Grain) öljy, palsami, elä­vöi­tetty vesi

  1. kont­rol­loi­dusta luomuviljelystä

Sonett laatu:

Sonetten tuotteet ovat ainut­laa­tuisia huo­lella vali­koi­tujen raaka-aineiden, hel­lä­va­raisten val­mis­tus­pro­sessien ja aine­sosien bio­ha­joa­vuuden ansiosta. Kaikki sonett-tuotteet ovat Eco­ga­rantie-ser­ti­fioituja. Se on maa­ilman korkein stan­dardi eko­lo­gi­sille pesu- ja puhdistusaineille.

  • pesevät aineet (ten­sidit) on saatu kasvi- ja mine­raa­li­pe­räi­sistä raaka-aineista
  • kaikki ainesosat ovat 100 % bio­ha­joavia ja koko­nai­suu­dessaan ilmoitettuja
  • ilman pet­ro­ke­mial­lisia säi­lön­tä­ai­neita, hajus­teita tai väriaineita
  • ilman ent­syymejä, gee­ni­tek­niikkaa ja nanoteknologiaa
  • puhtaat kas­vi­saippuat val­mi­sestaan kont­rol­loi­dusti luo­mu­laa­tui­sista ja bio­dy­naa­mi­sista öljyistä
  • kaikki tuotteet ovat äärim­mäisen iho­ys­tä­väl­lisiä ja sopivat allergikoille

Vaa­ra­lausekkeet:

  • Sisältää etee­risiä öljyjä. Saattaa aiheuttaa aller­gisia reaktioita.
  • EUH 210 - Käyt­tö­tur­val­li­suus­tiedote toi­mi­tetaan pyynnöstä.

Lisätiedot

KOKO

120ml, 300ml, 1000ml

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Nestemäinen sappisaippua Sonett”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Soita 000 000 0000