Teepuusaippua Dr.Bonner 140g palasaippua

Luonnollinen

Biohajoava

Luomu ainesosista

12,90 Sis. 24% alv

Vain 2 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

Kuvaus

Tee­puusaippua sopii lähes kai­kille iho­tyy­peille. Paras se on aknei­holle, punai­suu­desta ja näp­py­löistä kär­si­ville. Teepuu on luon­nol­li­sesti anti­sep­tinen. Se auttaa haa­vojen, ruh­jeiden sekä eri­laisten iho-ongelmien hoi­dossa. Siitä ovat saaneet ison avun aknea, ihot­tumaa ja pso­riasta sai­ras­tavat ihmiset.

Tee­puusaip­puassa kaikki öljyt ovat luo­mu­laa­tuisia ja niiden ansiosta saippua ei kuivata ihoa vaan hoitaa sitä. Useat hoi­tavat öljyt hel­livät ihoa. Tee­puusaippua sisältää ihania luo­mu­laa­tuisia jojoba-, kookos-, oliivi- ja hamp­pu­öljyä sekä puh­taita etee­ri­siäöljyjä. Yleensä monet saippuat pesevät ihon tehok­kaasti ja agres­sii­vi­sesti, mutta tee­puusaippua on hel­lä­va­rainen iholle. Se puh­distaa ihon muo­dos­ta­malla samet­tisen pehmeän ja luon­nol­lisen vaahdon, joka tekee ihosta sil­kin­pehmeän ja vir­kis­tyneen. Tee­puusaippua ei vahin­goita ihon luon­nol­lista bak­tee­ri­ta­sa­painoa vaan tasaa sitä. Se on tehokas ja hel­lä­va­rainen. Tee­puusaippua on aut­tanut monia ihmisiä eri iho-ongel­missa. Tulokset ovat näh­tä­vissä jo muu­ta­massa päivässä.

Tee­puuöljy on anti­sep­tinen ja auttaa ehkäi­semään iholla olevia tuleh­duksia ja infek­tioita. Se vähentää näppyjä ja estää niiden syn­ty­mistä. Monet nuoret ovat saaneet hyvän itse­tun­tonsa takaisin, kun iho on alkanut voimaan paremmin.

Koo­ko­söljy on teho­kos­teuttaja, ja sillä on loistava pesuteho. Se antaa saip­pualle sen luon­nol­lisen pehmeän pesevän vaahdon.

Olii­viöl­jyllä on tun­ne­tusti monia hyviä vai­ku­tuksia ihon­hoi­dossa. Sen sisältämä antiok­si­dantti E-vita­miini kos­teuttaa ihoa ja saa sen heh­kumaan. Se puh­distaa ihon ja huo­lehtii sen kos­teus­ta­sa­pai­nosta. Olii­viöljy rahoittaa iho vau­rioita ja parantaa niitä.

Hamp­pu­öl­jyllä on ihoa rau­hoittava vai­kutus ja se pitää ihon ihanan peh­meänä ja kos­teu­tettuna. Se ei kui­tenkaan ras­voita sitä liikaa. Lisäksi hamp­puöljy lisää ihon jous­ta­vuutta ja kimmoisuutta.

Jojo­ba­öljyä on käy­tetty ihon hoi­dossa jo pitkään. Sen rasvat ovat hyvin saman­kal­taisia ihon tuot­tamien omien ras­vojen kanssa. Siksi se antaa kos­teu­tuksen joka ei tunnu ras­vai­selta. Jojo­baöljy sisältää myös antiok­si­dantti E-vita­miinia, joka ehkäisee vapaiden radi­kaalien, kuten ilman saas­teiden aiheut­tamia iho­vau­rioita. Se myös ehkäisee talin hapet­tu­mista, mikä auttaa ehkäi­semään tuk­keu­tu­neita iho­huo­kosia ja finnejä.

Tee­puusaippua on tehty luon­nol­li­sista raaka-aineista ja on vegaa­ninen tuote. Lisäksi se on täysin bio­ha­joava, joten voit käyttää sitä hyvillä mielin myös kun­nal­lisen vie­mä­röinnin ulko­puo­lella. Kaikki öljyt ja etee­riset öljyt ovat National Organic Stan­dards Program -ohjelman mukaan luo­mu­tuo­tettuja. Tee­puusaippua on kää­ritty kier­rä­tettyyn paperiin ja tekstit on pai­nettu vesi­liu­koi­silla väreillä. Sillä on Oregon Tilth -ser­ti­fi­kaatti. Lisäksi arvos­tettu Sveit­si­läinen ser­ti­fioin­tiy­ritys IMO tar­kastaa sään­nöl­li­sesti Fair Trade stan­dardien noudattamisen.

 • Dr. Bon­ne­rilla on 150 vuoden kokemus ja perinteet saip­puoiden teossa
 • Tee­puusaippua on täysin bio­ha­joava ja kasvipohjainen
 • Val­mis­tettu Fair Trade -ser­ti­fioi­duista öljyistä ja luomuöljyistä
 • Moni­puo­linen
 • Ei syn­teet­tisiä vaah­do­tusai­neita, sakeu­tusai­neita tai säilöntäaineita
 • 100% keir­rä­tetyt pakkausmateriaalit
 • 100% vegaa­ninen

Sisältää: Sodium cocoate (saip­puoitu koo­ko­söljy) (1), sodiuma palmate (pal­musaippua) (saip­puaoitu pal­muöljy) (1), aqua (vesi), sodium olivate (sai­puoitu olii­viöljy) (1), glycerin (kas­viöljyn saip­puoi­mi­sesta), sodium hempate (saip­puoitu hamp­puöljy) (1), sodium jojobate (saip­puoitu jojo­baöljy) (2), Mela­leuca Ter­ni­folia (tee­puuöljy) oil, Sodium Chloride, Citric Acid (sit­ruu­na­happo), Tocop­herol, D-Limonene (3)

(1) Reilun kaupan -ser­ti­fioi­dusta viljelystä

(2) Val­vo­tusta luon­no­mu­kai­sesta viljelystä

(3) Luon­nol­li­sesta etee­ri­sestä öljyistä

 

Dr. Bon­nersin pala­saippuat ovat täysin bio­lo­gi­sesti hajoavia ja vegaa­nisia. Lisäksi ne on pakattu 100% kier­rä­tettyyn paperiin. Saip­puoiden sisäl­tämät saip­puoidut öljyt puh­di­si­tavat hel­lä­va­rai­sesti, ne eivät jätä ihoa ras­vai­seksi ja tekevät ihosta ihanan pehmeän. Saippuan vaahto muo­dostuu luon­nol­listen aineiden yhdis­tel­mästä. Saippuat eivät sisällä syn­teet­tisiä vaah­don­muo­dos­tajia, sakeut­ta­mis­tai­neita, pet­ro­ke­mi­kaaleja eikä lisä­ai­neita. Perus­re­septi koostuu bio­lo­gi­sesta kookos-, oliivi-, pal­mun­siemen-, hamppu- ja jojobaöljyistä.

 • 100% luon­nol­lisia ainesosia
 • ser­ti­fioitua luonnonkosmetiikkaa
 • Fairtrade-ser­ti­fioitu
 • raaka-aineet luo­mu­ti­loilta
 • 100% vegaa­ninen
 • 100% bio­lo­gi­sesti hajoava
 • 100% kier­rä­tys­pak­kuk­sessa

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Teepuusaippua Dr.Bonner 140g palasaippua”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Soita 000 000 0000