Sappisaippuapala Sonett

3,50  Sis. 24% alv

2 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

Kuvaus

Pal­mu­öljyn ja koo­kos­rasvan sekoitus antaa hyvän pesu­tehon ja on suo­tuisa perusta sap­pi­hapon rasvaa ja likaa irroit­ta­valle teholle. Molemmat kas­vi­rasvat ovat peräisin kont­rol­loi­dusta luo­mu­vil­je­lystä. Jopa kovassa vedessä sap­pi­happo irroittaa vai­keatkin tahrat, kuten veren, meikin, kahvin, teen, suklaan, musteen, ruohon ja rasvan. Jopa hiki­tahrat ovat saaneet kyytiä tämän teho­pak­kauksen voimasta.

Sap­pi­saippua on eko­lo­gisen kodin luotto tuote tahroja vastaan. Se kuuluu jokaisen ympä­ris­tö­tie­toisen kodin vakio­va­rus­tukseen. Se on edul­linen ja help­po­käyt­töinen puh­dis­tusaine, joka tehoaa lukuisiin eri tahroihin. 

Sap­pi­saip­pualla voi poistaa monia tahroja vaat­teista, mutta myös huo­ne­ka­lujen ver­hoi­lusta, auton­pen­keistä ja matoista. 

Sap­pi­saippua on koko­nai­se­dul­linen rat­kaisu, joka ei kuormita luontoa. Se on täysin bio­ha­joava. Se ei sisällä val­kaisu- tai väriai­neita. Saip­pi­saippua pesee tahrat luon­nol­li­sesti ja hel­posti, joten voit aina nauttia puh­taasta pyykistä!

Omi­nai­suudet:

Kas­viöljyt ovat kaikki 100%:sti peräisin luomuviljelystä

Sisältää etee­ristä petitgrain-öljyä

PH-arvo on 8-9, joka vastaa meri­veden tai iholle käyet­tävän saippuan emäksisyyttä.

Valko- ja väriä­pääs­tä­mät­tö­mälle kir­jo­pyy­kille ( puu­villa, pellava, hamppu ja sekakuidut )

Tehokas hedelmä, veri-, muste-, kuu­la­kär­kikynä-, rasva- ja ruo­ho­tah­roihin sekä muihin ylei­simpiin tah­roihin ( kan­nattaa aina mah­dol­li­suuksien mukaan huu­della tahra mah­dol­li­simman nopeasti) 

Erittäin riit­toisa tahtanpoistoaine

Voi­makas rasvanirroittaja

100% bio­ha­joava

Sap­pi­saippua soveltuu erin­omai­sesti kes­to­vaip­pojen ja kes­to­si­teiden tah­ran­poistoon. Lap­si­per­heiden kestosuosikki.

Käyttö: var­mista Väri­listen teks­tiilien värin pitävyys ennen käyttöä. Levitä sap­pi­saippuaa suoraan tahraan ja anna vai­kuttaa 30 minuuttia. Tai voit jättää vai­kut­tamaan (jopa päi­viksi) siihen asti, kun teks­tiili menee pesuun. Huuhtele huo­lel­li­sesti tai laita pesu­ko­neeseen. Sap­pi­saippuan voi myös jättää vai­kut­tamaan tah­ralle seu­raavaan pesu­kerran asti. 

Huomio! Pidem­mässä säi­ly­tyk­sessä sap­pi­saippua voi muuttaa väriään. Sen teho ei kui­tenkaan häviä. 

Tar­kista väril­li­sissä teks­tii­leissä värin pysyvyys huo­maa­mat­to­massa koh­dassa ensin. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Säilytä huo­neen­läm­mössä 10-25 asteen lämpötilassa. 

Sonett sap­pi­saip­puapala on ser­ti­fioitua luomu laatua. 

Sisältää: palmu-* tai koo­kos­ras­vasta* kei­tetty saippua, naudan sappi, klorofylli

*kont­rol­loi­dusta luomuviljelystä

Sonett laatu:

Sonetten tuotteet ovat ainut­laa­tuisia huo­lella vali­koi­tujen raaka-aineiden, hel­lä­va­raisten val­mis­tus­pro­sessien ja aine­sosien bio­ha­joa­vuuden ansiosta. Kaikki sonett-tuotteet ovat Eco­ga­rantie-ser­ti­fioituja. Se on maa­ilman korkein stan­dardi eko­lo­gi­sille pesu- ja puhdistusaineille.

  • pesevät aineet (ten­sidit) on saatu kasvi- ja mine­raa­li­pe­räi­sistä raaka-aineista
  • kaikki ainesosat ovat 100 % bio­ha­joavia ja koko­nai­suu­dessaan ilmoitettuja
  • ilman pet­ro­ke­mial­lisia säi­lön­tä­ai­neita, hajus­teita tai väriaineita
  • ilman ent­syymejä, gee­ni­tek­niikkaa ja nanoteknologiaa
  • puhtaat kas­vi­saippuat val­mi­sestaan kont­rol­loi­dusti luo­mu­laa­tui­sista ja bio­dy­naa­mi­sista öljyistä
  • kaikki tuotteet ovat äärim­mäisen iho­ys­tä­väl­lisiä ja sopivat allergikoille

Vaa­ra­lausekkeet:

  • Sisältää etee­risiä öljyjä. Saattaa aiheuttaa aller­gisia reaktioita.
  • EUH 210 - Käyt­tö­tur­val­li­suus­tiedote toi­mi­tetaan pyynnöstä.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Sappisaippuapala Sonett”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Soita 000 000 0000